THÔNG BÁO – Tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đợt 2 – năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đợt 2 – năm 2015

Trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình liên kết với một số trường Đại học, Cao đẳng tổ chức mở các lớp liên kết đào tạo đối với một số ngành học như sau:

1. Các lớp Đại học, hệ Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo từ 4 – 4,5 năm).

Ngành học/Đơn vị đào tạo

Môn thi

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Kế toán doanh nghiệp

(Học viện Tài Chính)

Toán,

Vật lý,

Hoá học

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ theo quy định, có nhu cầu học tập. (Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). - Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 10/8 – 22/10/2015- Thời gian tổ chức ôn thi: từ 21/9 – 22/10/2015

- Tổ chức thi tuyển: cuối tháng 10/2015

- Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 – Chủ nhật/ hàng tuần.

Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

Quản lý đất đai -

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (Đại học Nông Nghiệp Hà Nội)

Quản lý Nhà nước – Đại học Nội Vụ -      Hà Nội

Văn,

Sử,

Địa

2. Lớp Đại học – Văn bằng hai (Thời gian đào tạo 02 năm).

Ngành học/Đơn vị đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Quản lý kinh tế

ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

Đã tốt nghiệp Đại học,có đủ sức khoẻ theo quy định, có nhu cầu học tập. (Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). - Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 10/8 – 22/10/2015- Thời gian tổ chức ôn thi: từ 21/9 – 22/10/2015

- Tổ chức thi tuyển: cuối tháng 10/2015

- Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 – Chủ nhật/ hàng tuần.

Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

3. Các lớp liên thông từ bậc học Trung cấp lên Cao đẳng (Thời gian đào tạo: 1,5 năm).

Ngành học

Đơn vị đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức    tuyển sinh

Hành chính học

ĐH Nội Vụ

Đã có bằng TCCN ngành Hành chính; Hành chính văn phòng; Hành chính văn thư; Chính trị hành chính (Đã tốt nghiệp THPT).

 

 

- Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 10/8 – 31/8/2015

 

- Thời gian tổ chức ôn thi: từ 01 – 18/9/2015

 

- Tổ chức thi tuyển: cuối tháng 9/2015

 

- Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 – Chủ nhật/ hàng tuần.

 

Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

Quản lý đất đai

ĐH Tài nguyên – Môi trường

Đã có bằng TCCN ngành Địa chính, Quản lý đất đai.

Kế toán

CĐ Tài chính – Kế toán Thái Nguyên

Đã có bằng TCCN khối ngành Kinh tế.

Tài chính ngân hàng

Quản trị K.D

Kinh doanh      Nông nghiệp

CĐ Cộng đồng Hà Tây

Đã có bằng Trung cấp Quản lý Kinh doanh nông nghiệp,Quản lý kinh tế NN.

Dịch vụ pháp lý (ngành Luật)

CĐ Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

Đã có bằng Trung cấp Luật.

4. Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Thời gian đào tạo: 1,5 năm).

Ngành học

Đơn vị đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Kinh tế

Nông nghiệp

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (Đại học Nông Nghiệp Hà Nội)

Đã có bằng CĐ Kinh tế Nông nghiệp hoặc Kinh doanh NN.

- Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 10/8 – 22/10/2015- Thời gian tổ chức ôn thi: từ 21/9 – 22/10/2015

- Tổ chức thi tuyển: cuối tháng 10/2015

- Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 – Chủ nhật/ hàng tuần.

Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

Quản trị

kinh doanh

ĐH Tài chính và Quản trị kinh doanh   Hưng Yên

Có bằng CĐ Quản trị KD và các ngành Kinh tế khác.

          Người học đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành kinh tế và các ngành khác nếu có nhu cầu học tập chuyển đổi ngành học nhà trường sẽ tổ chức học chuyển đổi để đủ điều kiện tham gia dự thi.

* Mọi chi tiết liên hệ: phòng Đào tạo, Trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình; địa chỉ: số 79, tổ 18, đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, T.p Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; điện thoại liên hệ: 02183.858.028

Nơi nhận:- Sở GD&ĐT (để Báo cáo);

- HT, các PHT (để Chỉ đạo);

- Đài TH tỉnh, Báo HB (Quảng cáo);

- Các cơ quan, ban, ngành địa phương (Phối hợp);

- Website nhà trường;

- Lưu VT, ĐT (TDM 280).

 

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

             Th.s Nguyễn Anh Tôn

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 744
  • Trong tuần: 5 507
  • Tất cả: 769 086